Before & After

Một bức ảnh nội thất thông thường phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản như sau: Bố cục hấp dẫn với chính phụ rõ ràng, đường dẫn ảnh mạch lạc nêu bật được nét đẹp của không gian kiến trúc. Màu sắc trung thực. Diễn tả trung thực ánh sáng nội thất. Diễn tả được chất liệu nội thất. Tương quan ánh sáng nội và ngoại thất. Hãy xem những bức ảnh của chúng tôi được chụp và xử lý hậu kỳ như thế nào qua những so sánh dưới đây.

Sự khác biệt từ cảnh quan cho đến màu sắc, ánh sáng, hình khối chủ thể thể hiện rất rõ ràng. 

Rất dễ dàng để nhận ra sự khác biệt rõ ràng về màu sắc chất liệu của hai bức hình trước và sau

Tương quan nội và ngoại thất thể hiện rất rõ ràng

Không khó để nhận ra sự khác biệt giữa hai hình ảnh

Sự khác biệt về màu sắc chất liệu thể hiện rất rõ ràng